HR Target Operating Model

Een Target Operating Model (TOM) wordt gebruikt om te beschrijven hoe een organisatie haar producten en diensten aanbiedt. Het is opgebouwd vanuit de strategie van de organisatie en beschrijft hoe deze haar mensen, informatie, processen en IT-systemen inzet om de klantpropositie daadwerkelijk te leveren.

Voor ontwerp en inrichting van een TOM moet een groot aantal inrichtingsvraagstukken beantwoord worden. Deze vraagstukken liggen onder meer op het gebied van de commerciële propositie, besturing, sourcing van bedrijfsprocessen en onderliggende technologische keuzes. Deze vraagstukken zijn veelal onderling afhankelijk en moeten daarom ook in onderlinge samenhang bezien worden. Een TOM biedt een goede structuur waarmee deze vraagstukken opgelost kunnen worden en daarmee vertaald worden naar de daadwerkelijke organisatie die noodzakelijk is.

Een Target Operating Model (TOM) biedt uitkomst bij de volgende vragen


Hoe kan onze organisatie twee operating models combineren na een fusie of acquisitie?

Bij de samenvoeging van twee afzonderlijke organisaties met vergelijkbare operating models, laat een TOM zien welke operationele en IT-synergiën mogelijk zijn en hoe deze het integratieproces kunnen ondersteunen.

Welke Strategic Cost Reduction kansen zijn er voor onze organisatie?

Als alle korte termijn (
Hoe kunnen we meer groei of operationele efficiency halen uit onze organisatie?

Als er kansen zijn voor optimalisatie van uw omzet of marge door effectievere uitlijning van processen en systemen op uw verkooporganisatie, kan een TOM de ‘gaps’ en synergiën aanwijzen met een business case.

Wat is de impact van onze nieuwe bedrijfsstrategie op de organisatie?

Een nieuwe strategische richting vraagt om een frisse benadering van het organisatie-ontwerp. Met een TOM die ‘greenfield’ wordt opgesteld, kunt u los komen van bedrijfshistorie en beter nadenken over de best passende organisatie bij uw nieuwe strategie (vaak ondersteund door innovatie en een zero-based budgeting approach).

Leidende principes van HR Target Operating Model:
  • Kernwaarden in hele HR dienstverlening consequent en consistent doorvoeren
  • Medewerker en zijn of haar behoeften staan centraal in de gehele reis van aan boord komen, tot ontwikkeling en uiteindelijk uitstroom
  • Manager / de lijn is factor voor succes
  • HR moet multidisciplinair eigenaarschap nemen
  • Richt expliciet de regierol in (intern en i.s.m. partners)
  • Heel HR is business partner (en niet enkel de rol van de HRBP)
  • Geen scheiding maar gecoördineerde samenwerking tussen strategie, specialisme en services
Reactie plaatsen