HR Sourcing

Bij HR sourcing gaat het om welke HR diensten- of processen organisaties zelf aanbieden, in samenwerking met een partner of uitbesteden aan de markt. Het gaat bij HR sourcing om de vraag hoe de markt optimaal gebruikt worden om organisaties op specifieke HR processen te helpen

HR Technologie & sourcing

In de markt zien wij een groeiend aanbod van IT leveranciers die zich richten op meer niche processen van HR, zoals specifieke oplossingen voor verzuim en mobiliteit van medewerkers of specifieke on-boarding apps. Het aanbod op deze niche markt is daarmee een mooie aanvulling op de bestaande HR structuur-en inrichting en daarbij horende grotere HR IT systemen en software waarmee op meer specifieke HR processen veel winst behaald kan worden.

Anno 2018 staat de CHRO voor de uitdaging om een kleine, krachtige en zo efficiënt mogelijke HR organisatie te realiseren. Enerzijds door het verhogen van de (digitale) Employee Experience door bijvoorbeeld het gebruik van slimme systemen, tools of excellente dienstverleners, anderzijds door het verlagen van de kosten en verhogen van de kwaliteit door bijvoorbeeld het verkorten van doorlooptijden, verminderen van fouten en 24/7 actief kunnen zijn.

Echter, de markt is continu in beweging en ontwikkelt zich razendsnel wat goed inzicht in – en transparantie van - de markt en experimenteren met verschillende vormen van innovatieve HR technologie en sourcing lastig maakt. Kirkman Company heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan op zowel het gebied van innovatieve sourcing als van het beschikbare aanbod van leveranciers en grotere HR IT systemen.
Reactie plaatsen