Employee Experience

Employee Experience gaat over alle momenten en manieren waarop een medewerker in contact is met de organisatie en waarbij zijn beleving bewust of onbewust gevormd wordt. Dit kun je als organisatie in grote mate beïnvloeden. Het begint al voordat een medewerker in dienst is en gaat door tot (lang) na afloop van een dienstverband. We noemen dit de ‘Employee Life Cycle’.

Vaak wordt de focus bij Employee Experience gelegd op het aantrekken en inwerken van nieuwe medewerkers. Dit is zeker een belangrijke fase om ervoor te zorgen dat de waarden waar je als organisatie voor staat goed naar voren komen. Wij geloven er echter in dat voor écht succes met Employee Experience een veel ruimere blik nodig is.

Wij onderscheiden hiervoor vijf fasen in de Employee Life Cycle:
  • Recruitment: vanaf de eerste ‘trigger’ om met een organisatie als werkgever in contact te komen tot en met het moment van solliciteren;
  • Selection & Employment: vanaf de reactie op een sollicitatie tot en met het tekenen van een arbeidsovereenkomst;
  • Pre- & Onboarding: vanaf de getekende arbeidsovereenkomst tot en met de eerste maanden in dienst;
  • Internal Engagement: de gehele periode van een dienstverband;
  • External Ambassadorship: de periode na afloop van een dienstverband.

  • De uitdaging is om gedurende de totale Employee Life Cycle te zorgen voor consistentie en eigenheid in Employee Experience. Dit houdt in dat alle momenten en manieren waarop een medewerker met een organisatie in contact is, bijdragen aan de gewenste beleving. Sommige touch points zijn groter en belangrijker dan andere, maar over het geheel dienen ze te worden gevoed door dezelfde kernwaarden.

    Wij kiezen ervoor om niet op voorhand in te vullen wat de beleving van medewerkers moet zijn. Wel zijn wij ervan overtuigd dat de Employee Experience naadloos moet aansluiten bij de gewenste (externe) klantbeleving: dat wat je wilt dat klanten van jouw organisatie ervaren, dienen medewerkers zelf óók te ervaren. Pas dan maak je beloften over wie je als organisatie wilt zijn, waar je met elkaar voor staat en hoe je wilt dat dit tot uiting komt echt waar.

    Je zorgt er met werken op basis van Employee Experience dus voor dat belangrijke waarden en gewenst gedrag in het DNA van de organisatie verankerd zijn en tot in de puntjes worden doorleefd.
Reactie plaatsen