Customer Journey

Customer Journey Maps zijn documenten die de specifieke activiteiten van een klant visualiseren gedurende de volledige klantreis bij een organisatie, waarin alle fasen doorlopen worden: ontdekken, oriëntatie, afweging, aankoop, consumeren en evaluatie.
Reactie plaatsen