B Corp in het FD - green washing?
18 augustus 2022 

B Corp in het FD - green washing?

Nespresso, Evian en andere grote namen pronken met het populaire duurzame stempel ‘B-Corp’. Kleinere bedrijven maken zich grote zorgen. Zo berichtte FD afgelopen vrijdag over een groep van dertig bedrijven die in een gezamenlijke brandbrief hun zorgen uiten over hoe sommige grote corporaties ten onrechte het B Corp-certificaat zouden hebben ontvangen. 

Een voorbeeld van greenwashing, zo stellen de ondertekenaars. En een aantasting van de onafhankelijke en professionele status van het keurmerk. Ook Dopper, producent van herbruikbare waterflessen, ageerde recent tegen dit thema. De CEO en oprichter van het bedrijf publiceerden een brief waarin ze B Lab – de non-profit organisatie die B Corp-certificeringen uitgeeft - vragen de criteria voor certificering te herevalueren en producenten van plastic wegwerpflessen automatisch te diskwalificeren voor B Corp-certificering.

Kirkman Company gelooft in het belang van betrouwbare keurmerken: ze stimuleren en helpen bedrijven te verduurzamen en bieden klanten en consumenten eerlijke informatie, nodig om bewuste keuzes te kunnen maken. Voor ons kwalificeert B Corp als een betrouwbaar en professioneel keurmerk. De organisatie is onafhankelijk, de eisen zijn hoog, de criteria veelomvattend en het proces dat gehanteerd wordt om scores te verifiëren is grondig. Om deze redenen hebben wij vijf jaar geleden besloten om de B Corp-status na te streven en we zijn trots houder van het certificaat. Tegelijk zijn we ons terdege bewust van alle extra stappen die we nog kunnen en moeten zetten om onze prestaties te verbeteren en de B Corpstatus waard te blijven.

We onderschrijven de zorgen die de schrijvers van de brandbrief uiten: B Corp is een waardevol keurmerk dat beschermd moet worden. Tegelijk vertrouwen we op de integriteit van de certificerende organisatie, B Lab. Gelukkig heeft B Lab inmiddels publiekelijk gereageerd op deze en andere bezorgde geluiden van belanghebbenden. Ze waarderen de feedback en leggen uit hoe gedegen en nauwkeurig het certificeringsproces plaatsvindt. Tegelijk benadrukt B Lab dat elke partij die de minimale score behaalt certificering waard is, ook partijen die nog veel kunnen en moeten verbeteren. Cruciaal is dat we allemaal in beweging komen, dat is de B Corp-missie.

Wij waarderen de reactie van B Lab, maar deze is niet afdoende en doen daarom een oproep aan zowel B Lab als genoemde organisaties om in alle openheid dit debat voort te zetten en meer openheid van zaken te geven. Ja, Nespresso mag trots zijn op wat goed gaat, maar we willen ook van hen horen wat beter moet en hoe ze deze uitdagingen gaan oplossen. Hier kan Nespresso zelfs van profiteren: het is een populaire misvatting dat communiceren over mindere prestaties schadelijk is. Greenwashing is funest in alle gedaantes, terwijl open communicatie juist het vliegwiel kan zijn dat hele ketens positief in beweging kan zetten en waar alle betrokkenen - zeker op de lange termijn - voordeel van hebben. Misschien is de publieke dialoog nog wel belangrijker dan de vraag wie wel of niet een bepaald label mag hanteren. Immers, open en eerlijke communicatie is een cruciale voorwaarde voor de systeemtransformatie die we gezamenlijk willen realiseren.

Of, in de woorden van een van de B Corp Europe oprichters: "Accept that not all companies are perfect when they start their path towards sustainability. Accept them, invite them in, help them to change, be the example of radical interdependence. Only with this massive support and massive thrust we can turn the tide. Together."


Over de schrijver
Reactie plaatsen