Een blik in de toekomst van facility data
31 augustus 2021 

Een blik in de toekomst van facility data

Leestijd: 5 minuten

Het is 2025. Je werk als facility manager is de afgelopen jaren aanzienlijk leuker geworden. Met behulp van voorspellingen op bezetting, onderhoud, schoonmaak, inkoop, eten en drinken en energieverbruik wordt er maximaal efficiënt omgegaan met alles in de organisatie. De samenwerking is gezocht met de gemeente, provincie en andere bedrijven in de omgeving. Gegevens over CO2-uitstoot, vergroening, leefbaarheid, aanbod van faciliteiten in de omgeving, fijnstofniveaus en luchtkwaliteit worden gezamenlijk verzameld en gedeeld. Zo werk je niet alleen aan het verbeteren van de leefbaarheid in en om de panden van je organisatie, maar ook in de omgeving. 

Door data zowel intern als extern te delen en samen te werken met partijen die hetzelfde doel voor ogen hebben is data echt voor je gaan werken. Daardoor heb jij als facility manager het beste inzicht hoe dat voor jouw organisatie toegevoegde waarde blijft leveren.

 Bovenstaande lijkt voor veel organisaties heel ver weg. Maar toch is dit een reële blik in de toekomst. Sterker nog, er zijn  voorbeelden van organisaties die hier al actief mee bezig zijn. Een goed voorbeeld hiervan is Heijmans, zij zijn onder andere bezig met de inrichting van een smart museum.

Voorbeeld Heijmans en Nationaal Militair Museum (NMM):

De ambitie van Heijmans ten aanzien van datagebruik is: “datagedreven inzichten ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden. Hierbij staat een optimale klantervaring centraal”. Heijmans heeft van het NMM een slim museum gemaakt, door anders gebruik te maken van data. Met behulp van sensoren, data uit verschillende bronnen en de juiste technologie en analyses is Heijmans in staat om voor het NMM:

  1. Tevredenheid te verhogen (kwaliteit omhoog);
  2. Efficiency te verhogen (kosten omlaag);
  3. Duurzamer te worden (verspilling en afval omlaag).

Voorbeelden van deze analyses en inzichten die leiden tot verbeteringen zijn:

  • Catering- en bezoekersvoorspellingen: hoeveel mensen komen er, wanneer komen ze precies en met welke mate van zekerheid is dat voorspelbaar? Op basis daarvan kan de bezetting, inkoop, catering en medewerkersinzet beter gepland worden;
  • Bezoekersroute: hoe beweegt de bezoeker zich door het museum? Door daar data over te verzamelen kan advies gegeven worden met betrekking tot de collectie en de inrichting van het museum;
  • Onderhoud voorspellen. Door te kunnen voorspellen wanneer bepaalde apparatuur kan uitvallen of wanneer onderdelen, gebaseerd op data en feiten, vervangen moeten worden, kan onnodige uitval, met klachten als gevolg, worden voorkomen;
  • Licht, CO2, temperatuur, geluid en luchtvochtigheid afstemmen op het bezoek, de specifieke dag, of het seizoen. Hiermee wordt het comfort verhoogd, maar ook ontstaat een gezonder klimaat voor bezoekers. En dat helpt weer mee aan een positieve ervaring.

Veranderingen die nodig zijn binnen de organisatie

Bovenstaande is allemaal al technologisch mogelijk en vraagt om veranderingen op drie verschillende aspecten in de bedrijfsvoering van organisaties:

Verandering 1: Het verzamelen, gebruiken en delen van data en informatie binnen de organisatie, zowel tussen afdelingen als ten behoeve van een integrale blik van strategie tot en met operatie.

Verandering 2: Het op een andere manier contracteren van leveranciers en dienstverleners. Hierin moet vanuit intrinsiek gedreven samenwerking geacteerd worden om het hoger gelegen doel van de organisatie te realiseren. Dit moet voor iedere partij het doel zijn boven de individuele afspraken en SLA’s.

Verandering 3: Vanuit datagebruik, big data, machine learning, analytics, AI en transparantie wordt data tussen partijen gedeeld. Een ecosysteemgedachte is hierbij een hele logische, waarbij iedereen die iets brengt ook iets mag halen, want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

 Dit is een grote transformatie in de manier van werken. In veel organisaties, en niet alleen op gebied van FM, komt men niet veel verder dan het tactische niveau van data toepassing. Hierbij blijft het veelal hangen op beschrijvende of onderzoekende toepassingen en analyses (zie Gartner volwassenheidsmodel hieronder).

Maar voor ontwikkelingen in data en technologie geldt, net als voor alle andere innovatieve toepassingen, dat degenen die het als laatste gaan inzetten, er het minste voordeel valt te behalen in concurrentiekracht en waarde voor de organisatie.

Concrete tips

Dus, terug naar FM, hoe kunnen de eerste stappen gezet worden? Hieronder geven we drie concrete tips :

  1. Ga in gesprek met leveranciers. Leveranciers beschikken over veel data van jouw organisatie: bijvoorbeeld over data-deling, hogere doelen en innovatieve ontwikkelingen. Die moet je zelf kunnen gebruiken. Wat doet de leverancier ermee? En welke mogelijkheden kunnen ze bieden om er meer mee te doen?
  2. Zoek partners om je heen. Binnen IT, HR maar ook extern bij de buren, je gemeente(s), provincies, scholen en universiteiten. Heel veel organisaties puzzelen met dezelfde problemen en blijven daarbij binnen eigen grenzen denken (en daarmee binnen eigen beperkingen). Ga op zoek naar dat ecosysteem waarbij iedereen samen hetzelfde doel heeft en hieraan bijdraagt. Ga gesprekken aan, bel, mail, netwerk, volg en vind advies van bureaus die hierbij kunnen helpen.
  3. Creëer data-successen en laat deze zien binnen de organisatie. Werk hierin met enthousiastelingen en focus niet op de tegenstanders. Zoek samenwerkingen over de silo's heen om integrale data-inzichten te creëren. Durf te doen, fouten te maken, daarvan te leren en geniet van de reis. Kern hierbij is om het in het begin klein te houden.

 Wij zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die data en technologie bieden voor de facility management-wereld. We helpen onze klanten en partners om hier verder mee te komen en blijven dat, samen met onze eigen partners, actief doen. Daarnaast informeren we graag  iedereen die het interessant vindt over trends en ontwikkelingen.

Mocht je naar aanleiding van onze drieluik vragen hebben of samen willen ontdekken hoe je stappen kan zetten in data facility, dan horen we dat graag. Laat een reactie achter of mail naar s.kloppenburg@kirkmancompany.com.

Over de schrijver
Doe je nog waar je goed in bent? Profileert je onderneming zich nog op de juiste wijze? Organiseer je dit nog op de juiste wijze?Door te doen waar ik goed in ben help ik bedrijven antwoord te geven op deze eenvoudige vragen met complexe antwoorden. Ik wil het vraagstuk achter de samenwerking en de potentie ervan steeds begrijpen, dit begrip zet ik om in acties. Hierdoor ontstaat er steeds een op maat gemaakt advies dat past bij de situatie. Dat is waar ik goed in ben, dat is waar ik graag mee help.
Reactie plaatsen