Verduurzaming kent geen magic bullet
06 september 2022 

Verduurzaming kent geen magic bullet


Vandaag is dinsdag en vandaag staat in het teken van een koffertje. Die met de Miljoenennota er in? Nee, die is pas over twee weken aan de beurt. Vandaag is duurzame dinsdag en staat in teken van het duurzame koffertje! Dit koffertje vol ingezonden duurzame ideeën - van zowel bedrijven als burgers - wordt elk jaar aangeboden aan de politiek. Zo laten we zien dat het thema duurzaamheid leeft in Nederland en dat heel veel mensen staan te popelen om er mee aan de slag te gaan. En daar worden wij bij Kirkman Company blij van! Want wij denken dat het op het gebied van duurzaamheid anders moet - en dat het anders kan. 

Dit is hét moment om met jouw organisatie aan te sluiten bij de groene golf. Niet alleen vanwege de op handen zijnde wetgeving omtrent duurzaamheid (zoals je leest in deze blog over de CSRD) maar ook omdat we geloven dat verduurzaming van je bedrijfsmodel noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn. Maar hoe doe je dat nou, verduurzamen? In deze blog nemen we je mee in de visie van Kirkman Company op verduurzaming en beschrijven we zeven pijlers die onderdeel uitmaken van elk verduurzamingstraject.

Wat is duurzaamheid? 
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” - Verenigde Naties

Oftewel, als het vervullen van mijn wensen leidt tot het onvervuld blijven van de wensen van de volgende generatie, ben ik niet duurzaam bezig. Een écht duurzame organisatie denkt vanuit deze invalshoek na over duurzaamheidsthema’s zoals klimaatbestendigheid, energieneutraliteit, circulariteit en duurzaamheid op sociaal vlak. 

Structureel verduurzamen doe je samen
Verduurzaming kent geen magic bullet. Wij geloven niet in één universele aanpak - elke organisatie is anders en elk verduurzamingstraject is maatwerk. 

Waar wij wél in geloven: verduurzaming vraagt een structurele verandering van de eigen organisatie èn van de keten. Dat betekent een wijze van verduurzamen die de voor- én achterkant van je organisatie meeneemt. Van receptie tot CEO en van IT tot inkoop. Daarnaast moet je ook leveranciers en andere ketenpartners bij de transformatie betrekken -  verduurzamen lukt alleen als je het samen doet. 


“Transformatie betekent een structurele verandering van de eigen organisatie en van de keten”


Het doel is natuurlijk om blijvende impact maken. Dat doe je door in toekomstplannen niet alleen na te denken over de bestemming, maar ook over het pad daar naartoe - in onze ogen zijn dat namelijk twee zijdes van dezelfde medaille. Geef je gelijktijdig vorm aan je doel én het traject daarnaartoe, dan pas wordt jouw verduurzaming een succes. 
Zeven pijlers voor een structurele verandering
Wij onderscheiden zeven pijlers die van belang zijn in elk verduurzamingstraject – ongeacht van de branche en context waarin jouw organisatie zich bevindt, de omvang van je organisatie of hoe ver jullie zijn op gebied van duurzaamheid.

Visie en Strategie - Een duurzaamheidsvisie heeft betrekking op de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van een organisatie: wat is jullie bestaansrecht? Lever je, behalve aandacht voor financiële waardecreatie, ook aandacht voor waardecreatie voor milieu en maatschappij? Vanuit deze visie volgt een duurzaamheidsstrategie: hierin beschrijf je hoe je die waarde gaat leveren. Deze strategie fungeert als kapstok en geeft richting aan de activiteiten van interne én externe stakeholders.

Medewerkers - Draagvlak is dé bepalende factor voor een succesvol verduurzamingstraject: de uitvoering van initiatieven ligt vaak bij je medewerkers, op de werkvloer ontstaan verrassende ideeën en – wellicht het belangrijkste – op de lange termijn slaagt een verduurzamingstraject alleen als ‘duurzaamheid’ voor iedereen vanzelfsprekend wordt. 

Processen - Misschien wel de grootste uitdaging bij verduurzamen: hoe sla je de brug tussen visie en strategie aan de ene kant en uitvoering aan de andere kant? Hiervoor is het nodig om op een andere manier te gaan werken. Denk hierbij aan duurzaam inkopen, een andere vorm van afvalbeheer, of zelfs een totaal ander verdienmodel. Zo zou verduurzamen bij jouw organisatie bijvoorbeeld kunnen leiden tot het aanbieden van een product-as-a-service waarbij de producent zelf eigenaarschap behoudt.

Metrics - Het meten, rapporteren en bijsturen op basis van duurzame impact is geen ‘nice-to-have’ meer – het is inmiddels een vereisteEr zijn drie concrete redenen om je impact te meten: 

- Compliance: vanuit de EU krijgen steeds meer bedrijven te maken met duurzaamheidswetgeving. De komende jaren zal het aantal bedrijven dat moet rapporteren op gebied van ESG (environmental, social en governance) alleen maar toenemen - bijvoorbeeld door het ingaan van de CSRD (linkje). 

- Motivatiemiddel: het meten van en communiceren over de voortgang op duurzaamheidsdoelstellingen is een krachtig middel om medewerkers te motiveren om nog nét een stapje verder te gaan op gebied van verduurzamen.  

- Maatstaf: door te meten in hoeverre je gestelde doelen ook daadwerkelijk behaalt, wordt het makkelijker om (effectief) bij te sturen. What gets measured gets managed. Daarnaast, door voortgang op je duurzaamheidsdoelstellingen structureel te meten en te rapporteren laat je aan interne betrokken én de buitenwereld zien dat duurzaamheid geen eenmalige interventie is maar een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. 

Expertise - Het verduurzamen van een organisatie vraagt om specifieke kennis en expertise. Uitdagingen hierbij zijn de snelheid van de ontwikkelingen in het veld, de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de versnippering van kennis over verschillende afdelingen. Wat hierbij kan helpen is het werken in multidisciplinaire teams en het sturen op ‘best practices’.

Ketensamenwerking - Als organisatie opereer je niet in een vacuüm. Je maakt onderdeel uit van een keten - en de partners in die keten staan voor precies dezelfde verduurzamingsopgave als jij. Om echt impact te maken doe je verduurzamen daarom niet in isolatie, maar in nauwe samenwerking met relevante stakeholders zoals toeleveranciers en strategische partners. 


“Misschien wel de grootste uitdaging bij verduurzamen: hoe sla je de brug tussen visie en strategie aan de ene kant en uitvoering aan de andere kant?”


Governance - Van een eenmalige interventie is bij verduurzamen geen sprake. Om te zorgen dat een duurzaamheidsstrategie resulteert in impact op de lange termijn moet deze breed worden gedragen in de organisatie. Verduurzaming vergt een grote verandering die specifieke afdelingen overstijgt. Verantwoordelijkheden en rollen dienen structureel een plek te krijgen. Het moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is, wie aan wie rapporteert en op welke manier. 

Conclusie
Kortom, bij verduurzaming komt veel kijken; met alleen een strategie of Chief Sustainability Officer ben je er nog niet. Hoe verduurzaming in z’n werk gaat is bij elke organisatie anders, maar er zijn wel zeven pijlers die bij elke duurzame transformatie een rol spelen: strategie, medewerkers, processen, metrics, expertise, ketensamenwerking en governance. Wil je dus verduurzamen en een structurele verandering teweeg brengen, ga dan met deze zeven thema’s aan de slag! 

Meer lezen? 
Wil je meer lezen over wat Kirkman Company doet op gebied van verduurzaming? De komende tijd zullen we regelmatig blogs posten waarin we verder ingaan op de verschillende facetten van een duurzaamheidstraject, zoals het vormen van een visie en strategie voor jouw organisatie, het meekrijgen van je medewerkers en de rol die jouw ketenpartners kunnen spelen. De eerste blog - over CSRD - staat al online en lees je hier! 

Over de schrijver
Binnen Kirkman Company ben ik werkzaam bij de practice Public Private Ecosystems. Waar maatschappelijke vraagstukken zijn, zien wij kansen om deze op een innovatieve wijze echt aan te pakken. Dat doen wij door partijen te mobiliseren en hun competenties om te zetten in succesvolle samenwerkingsverbanden. Vanuit een gemeenschappelijk belang en op een ondernemende manier. Wij helpen publieke partijen die de markt willen betrekken bij het oplossen van publieke vraagstukken. Wij creëren met marktpartijen ondernemende kansen met publieke vraagstukken. Wij bouwen succesvolle publiek-private ecosystemen vanuit diversiteit. Wij helpen bij het creëren van het vehikel (juridisch, financieel en fiscaal) en staan aan de lat voor het realiseren van succes.
Reactie plaatsen