Dienstenorganisatie PKN locatie

Dienstenorganisatie PKN

Dienstenorganisatie PKN logo

Een datagedreven cultuurverandering

Over Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland (PKN)

Dienstenorganisatie PKN gevestigd in Utrecht ondersteunt de Protestantse kerk en haar gemeenten en werft daarvoor fondsen. Ook voert de dienstenorganisatie, namens en samen met de gemeenten van de kerk, werk uit voor zending en (wereld)diaconaat. De dienstenorganisatie telt circa 240 medewerkers. De Protestantse Kerk in Nederland heeft 1.850.000 leden, verdeeld over 1572 gemeenten. Dat is meer dan alle voetbalverenigingen in Nederland samen (KNVB telt 1,2 miljoen leden). Desondanks loopt het aantal leden de komende jaren terug, wat maakt dat de dienstenorganisatie haar rol de komende jaren op een andere manier zal moeten gaan invullen.


Case

Nog meer dan nu gebeurt zal Dienstenorganisatie PKN aansluiting moeten vinden bij de netwerksamenleving. Top-down denken (‘wij bedenken het voor u’) is verleden tijd. De dienstenorganisatie zal de komende jaren de gemeenten ondersteunen en faciliteren, maar zij zal alles wat ze doet uitvoeren in samenspraak met die gemeenten en met professionals, deskundigen en betrokken gemeenteleden en samenwerkingspartners. De werkwijze en de structuur van de dienstenorganisatie zijn hierop aangepast, maar om de veranderende rol van de dienstenorganisatie goed uit de verf te laten komen is ook cultuurversterking nodig. 

Kirkman Company heeft Dienstenorganisatie PKN, in samenwerking met Analitiqs B.V., geholpen bij de uitvoering van een datagedreven cultuurverandering. Van hiërarchisch naar meer samenwerkend en in een continu proces van vernieuwing en leren van elkaar, zowel tussen collega’s onderling als in de afstemming met gemeentes. Het resultaat van de aanpak waarbij medewerkers en leidinggevenden een betrokken actieve rol hadden is dat de NPS gedurende de ontwikkelingen blijft stijgen. Medewerkers zijn meer tevreden en enthousiast over de dienstenorganisatie en voelen zich beter in staat gesteld om in de verandering mee te gaan. Belemmerende overtuigingen worden doorbroken en eeuwenoude tradities, die eigenlijk geen doel meer dienen maar wel zorgen voor onnodige bureaucratie en gevoel van hiërarchie, worden afgeschaft. Het meetbaar maken van cultuur en het ‘gevoel’ te kunnen willen veranderen, stelde de dienstenorganisatie in staat om heldere doelen te formuleren en prestaties inzichtelijk en hanteerbaar te maken voor iedereen.  • Cultuurscan
  • Veranderverhaal en –opgave
  • Waarden, gedrag en leiderschap
  • Begeleiding ‘ambassadeurs’ teams
  • Selecteren en uitvoeren van passende (gedrags-)interventies
  • Aanpassing van (HR-) instrumentarium zoals Performance Management Cyclus


Leg jouw vraagstuk aan ons voor!

arrow_drop_up arrow_drop_down