Ontwikkelen van een onderscheidende en eigen CX-strategie

‘Gemak’ bij de McDonald's is iets anders dan ‘gemak’ in een Michelin sterrenrestaurant. Bij de McDonald's staan er schermen waar je gemakkelijk kunt bestellen, bij het sterrenrestaurant nemen ze je jas aan en schuiven ze je stoel aan als je gaat zitten. Met specifieke eigenheid van een organisatie geef je richting aan de gewenste beleving. Zowel naar klanten; wat mogen ze verwachten als naar medewerkers; wat wil jij dat ze waarmaken.


Doel

Gevisualiseerde, gevalideerde en afgestemde beschrijving van de beleving die je als organisatie wilt geven aan jouw klanten.


Werkwijze

Om een beeld te vormen wat klanten verwachten van jouw organisatie gaan we met ze in gesprek. Ook, indien aanwezig, analyseren we de bestaande klantonderzoeken. Vanuit daar gaan we een aantal dialoog- en werksessies met elkaar doen. We voeren gesprekken wie we wel en niet willen zijn voor onze klanten, valideren dit intern en extern en komen zo met elkaar tot een afgestemde beschrijving van de gewenste beleving.