5 sleutels voor succesvol transformeren

Wanneer wij transformeren hebben wij uit ervaring geleerd dat het succes staat of valt met het toepassen van 5 sleutels voor succesvol transformeren. Het zijn sleutels die vragen om dialoog en gerichte toepassing in jouw organisatie. Als jij ze ziet als kritische gids voor jouw verbetering, verandering of vernieuwing, dan helpen wij ze succesvol te realiseren.

stap 1 vertragen en versnellen

1. Durf te vertragen om te versnellen

De kwaliteit van iedere transformatie staat of valt met inzicht, begrip en draagvlak voor wat er aan de hand is. Snelheid aan het begin zorgt vaak voor onduidelijkheid, verwarring en onbegrip verderop in het traject. Als je even durft te vertragen, niet toegeeft aan de drang van het doen, ga je dingen zien die je anders zou missen. Je voorkomt daarmee impulsieve reflexen en kunt vanuit inzicht en begrip beslissen en handelen. Door te vertragen, kunnen we versnellen.

stap 2 transformatie-verhaal

2. Maak een transformatie-verhaal voor hoofd en hart

Leiders geven vaak rationele, strategische redenen als noodzaak om te transformeren. We horen vaak ‘we zullen 20% meer groei zien’, of ‘we zullen nieuwe markten betreden.’ Daar is op zich is niets mis mee, maar mensen zullen er niet emotioneel door geraakt en overtuigd worden. Mensen komen pas in beweging als zij vanuit verstand ook in hun hart geraakt worden. Zeker als ze het gevoel krijgen dat ze deel gaan uitmaken van een hoger doel dat van betekenis is.

stap 3 transformatie-strategie

3. Je transformatie-strategie is meer dan een hamer en een spijker

Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker (A. Maslow). Iedere transformatie kent de selectieve afweging welke strategieën en interventies je inzet en dat kan zelfs per werkstroom en fase verschillen. Welke keuzes maak je om je bestemming te bereiken? Is een planmatige aanpak geschikt of past bij je transformatieopgave toch een meer ontwikkelingsgerichte aanpak?

stap 4 transformeren vereist commitment

4. Transformeren is geen democratie

Transformeren vereist eigenaarschap bij de top en commitment in de hele organisatie. De top van een organisatie moet geloof hebben in het nut, de noodzaak en relevantie van de transformatie. Dat is de basis om vervolgens te kunnen zorgen dat de neuzen van iedereen in je organisatie dezelfde kant op gaan staan. Inzicht in de mate van alignment op je transformatiestrategie, waar dat ontbreekt en waarom, geeft richting aan de interventies die nodig zijn.

stap 5 kwaliteit selecteren

5. Selecteer per fase de kwaliteit die nodig is

Uiteindelijk maken mensen de transformatie. Iedere transformatie kent verschillende uitdagingen en fasen, die stuk voor stuk vragen om specifieke kwaliteiten van teamleden die nodig zijn om een transformatie te doen slagen. Niet de positie van iemand zou de doorslag moeten geven, maar zijn of haar kwaliteiten op specifieke momenten in de transformatie. Transformatieteams zijn selectief samengestelde groepen mensen met specifieke kwaliteiten. Vaak een combinatie van intern en extern, die worden geformeerd rondom specifieke uitdagingen binnen een transformatie.

Klaar voor jouw volgende stap?